Monthly Archives: Październik 2010

Leasing w prawie anglosaskim

W prawie anglosaskim leasing charakteryzuje się: ¨      krótkim okresem umowy leasingu (do 3 lat), ¨      ponoszeniem ryzyka związanego z rzeczą, kosztami jej utrzymania, naprawą i ubezpieczeniem przez finansującego, ¨      możliwością leasingowania rzeczy kolejno kilku korzystającym, ¨      możliwością wypowiedzenia umowy leasingu … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny zwany również leasingiem bieżącym charakteryzuje się tym, że czas trwania leasingu może być znacznie krótszy od jego gospodarczej używalności. Przedmiotem leasingu są dobra, które mogą być używane przez kilku kolejnych użytkowników a wartość przedmiotu zazwyczaj jest wysoka. Finansujący … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Leasing finansowy

Leasing finansowy (kapitałowy) polega na tym, że korzystający użytkuje oddany mu przedmiot przez czas zbliżony do okresu jego gospodarczej używalności, tj. na taki czas, w którym według wszelkiego prawdopodobieństwa będzie istniała techniczna i gospodarcza możliwość korzystania z niego, w celu … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Leasing dóbr inwestycyjnych

Leasing dóbr inwestycyjnych możemy podzielić na leasing ruchomości pojazdów, maszyn i urządzeń przemysłowych a także linii produkcyjnych, których leasingowanie wpływa bezpośrednio na generowanie zysku przedsiębiorstwa, poprawia jego płynność finansową, oraz przyczynia się do udoskonalania procesów produkcji. Możliwość leasingowania tych przedmiotów … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Podział leasingu ze względu na kryterium czasu

W zależności od okresu trwania umowy wyróżniamy leasing krótko (short-term lease), średnio (intermediate lease), i długoterminowy (long-term lease). Jeżeli okres leasingu nie jest dłuższy niż 3 lata, mamy do czynienia z leasingiem krótkookresowym. Natomiast, jeżeli okres trwania umowy leasingu mieści … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Leasing pośredni a bezpośredni – korzyści

Korzyścią dla klienta jest przede wszystkim pozyskanie tańszych środków pieniężnych na sfinansowanie inwestycji, ponieważ banki, które są zarazem udziałowcami firm leasingowych kredytują transakcje leasingowe (pożyczają pieniądze) na korzystniejszych warunkach. Do zalet transakcji pośredniej można zaliczyć również fakt, iż firmy leasingowe … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Istota leasingu pośredniego

Leasing pośredni będąc pewną całością z punktu widzenia celu gospodarczego, który za jej pośrednictwem ma zostać osiągnięty, składa się w istocie z dwóch lub więcej samoistnych stosunków prawnych. W leasingu pośrednim (rys. 2)producent określonego dobra sprzedaje owo dobro przedsiębiorstwu leasingowemu, … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Leasing pośredni

Drugim rodzajem leasingu jest leasing pośredni (indirekt lease)- charakteryzuje się tym, że finansującym jest wyspecjalizowana instytucja finansowa, która kupuje od producenta, wskazany przez użytkownika przedmiot, aby leasingować go korzystającemu – użytkownikowi. W transakcji leasingowej pomiędzy użytkownikiem a dostawcą występuje trzecia … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Leasing bezpośredni

Rozpatrując rodzaje leasingu ze względu na kryterium liczby stron transakcji leasingowej wyróżniamy leasing bezpośredni (direkt lease), który występuje wtedy, gdy finansującym jest producent przedmiotu leasingu a korzystającym użytkownik. Polega on na zawarciu umowy bezpośrednio pomiędzy producentem a użytkownikiem, bez udziału … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Kryteria podziału leasingu

Praktyka gospodarcza pokazuje, że umowa leasingowa jest umową dynamiczną, charakteryzującą się ciągle nowymi możliwościami jej gospodarczego wykorzystania. Stąd też klasyfikacja transakcji leasingowych może być wieloraka w zależności od kryteriów przyjętych do ich usystematyzowania. Aby usystematyzować tego typu transakcje, leasing podzielono … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment