Monthly Archives: Listopad 2010

Leasing a podatek dochodowy

Biorąc pod uwagę aspekt podatkowy umowy leasingu, nie można pominąć różnic między sposobem opodatkowania umów zawartych przed 1 października 2001 i po tej dacie. Umowy leasingu zawarte przed 1 października 2001 roku podlegały przepisom podatkowym obowiązującym do tego dnia. W … Continue reading

Posted in Dodatkowe informacje, O leasingu, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Funkcje firm leasingowych

Firmy leasingowe spełniają wiele funkcji, do których przede wszystkim można zaliczyć: finansowanie, ograniczenie ryzyka, świadczenie usług, oferowanie korzystniejszej oferty, kompleksowość obsługi, pośrednictwo.             Pierwsza funkcja wiąże się z wydatkami, jakie firma leasingowa ponosi przy nabywaniu dóbr będących przedmiotem leasingu oraz … Continue reading

Posted in Inne - leasing, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Strony umowy leasingowej

Transakcja leasingowa ma bardzo złożony charakter, stronami umowy nie są tylko korzystający i finansujący, ale również dostawca sprzętu, (które definiuje art. 709 k.c.), bank finansujący umowę, ubezpieczyciel, a także w niektórych przypadkach poręczyciel. Transakcję leasingową należy traktować jako operację handlową, … Continue reading

Posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu | Leave a comment

Umowa leasingu a kredyt bankowy i umowa najmu

Umowę leasingu należy również odróżnić od umowy kredytu bankowego. Przedmiotem umowy kredytowej może być wyłącznie określona kwota środków pieniężnych, natomiast przedmiotem leasingu są zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości. Ponadto długość trwania umowy kredytowej jest zwykle znacznie krótsza, niż okres … Continue reading

Posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing | Leave a comment

Leasing a inne formy finansowania

Umiejscowienie leasingu, a raczej umowy leasingu w polskim prawie, trudne przed 2001 rokiem przysparzało wiele trudności. Do tego czasu nie istniały bowiem odrębne regulacje dotyczące zasad i form kształtowania umów leasingu zarówno w prawie cywilnym jak i handlowym. Powstaje więc pytanie, … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Leasing zwrotny

Szczególnym rodzajem leasingu jest leasing zwrotny (sale and lease back), który polega na tym, że właściciel środka trwałego zbywa dane dobro inwestycyjne przedsiębiorstwu leasingowemu, a następnie korzysta z niego w wyniku umowy leasingowej zawartej z tym samym przedsiębiorstwem. W ten … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment

Różnice w polskim i anglosaskim leasingu

Leasing operacyjny w Polsce różni się od anglosaskiego następującymi elementami: ¨      okres umowy leasingu może być dłuższy niż 3 lata – nawet do 5 lat; ¨      najczęściej jedynym użytkownikiem przedmiotu jest korzystający, otrzymujący przedmiot jako pierwszy, dlatego raty leasingowe kalkulowane … Continue reading

Posted in O leasingu | Leave a comment