Opodatkowanie leasingu o charakterze operacyjnym

Skutki podatkowe, jakie niesie za sobą umowa leasingu operacyjnego, są bardzo wymierne i dają możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodu całej raty leasingowej netto, pierwszej wpłaty oraz wartości wykupu przedmiotu po umowie. Takie odliczenie daje bardzo korzystne skutki polegające na zmniejszeniu podatku dochodowego a w przypadku umowy na samochód osobowy wliczenie całej jego wartości w koszty.

Skutkami podatkowymi dla leasingodawcy w podstawowym okresie umowy są przychody z tytułu umów leasingu należne na dzień, w którym należności wynikające
z tych umów stają się wymagalne.

            W przypadku, gdy strony zmienią terminy wymagalności w trakcie trwania umowy, to takie zmiany wpływają na odroczenie momentu uznania przychodu na potrzeby podatkowe. Wiele firm leasingowych zastrzega sobie wymagalność wszystkich opłat leasingowych pozostałych do spłaty, co powoduje, iż leasingodawca nie uiści podatku dochodowego w momencie, gdy rata leasingowa nie będzie wymagalna.

W przypadku umów leasingowych o charakterze operacyjnym, amortyzacja leży po stronie leasingodawcy – według ogólnych zasad wynikających z przyjętych rozwiązań, w tym zakresie.

This entry was posted in Inne - leasing, O leasingu, Uzupełniające - leasing. Bookmark the permalink.

Comments are closed.