Podatek VAT a leasing operacyjny

Leasing operacyjny w przepisach o podatku od towarów i usług traktowany jest jako usługa. Stawka podatku wynosi 22%. Obowiązek podatkowy u finansującego powstaje w dacie otrzymania zapłaty każdej umownej raty czynszu leasingowego, nie później jednak niż w dniu upływu umownego terminu płatności czynszu.
Podatek Vat

U korzystającego płacącego VAT (i zarejestrowanego) podatek wykazany
w otrzymanych fakturach VAT, poza pewnymi wyjątkami, jest podatkiem naliczonym, obniżającym VAT należny. Jeżeli natomiast korzystający nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT, wtedy naliczony podatek stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu.

Gdy finansującym jest podmiot zagraniczny, leasing operacyjny traktuje się, jako import usługi. Podatek VAT – po raz pierwszy nalicza się na granicy od podstawy obejmującej wartość celną towaru, powiększoną o należne cło oraz ewentualnie podatek akcyzowy. Podatek płaci korzystający i dla niego jest to podatek naliczony. Tym samym podatek ten obniża podatek należny od korzystającego  w miesiącu dokonania odprawy celnej i otrzymania dokumentów celnych lub  w miesiącu następnym. W czasie dokonywania wpłat czynszu na rzecz podmiotu zagranicznego u korzystającego powstaje po raz drugi obowiązek podatkowy, z tym, że rozłożony w czasie. Korzystający jest, bowiem zobowiązany do naliczania należnego podatku VAT od każdej raty czynszu. Podatki te nie podlegają odliczeniu czy zwrotowi w trybie jak opisano wyżej, są natomiast kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

This entry was posted in Dodatkowe informacje, O leasingu. Bookmark the permalink.

Comments are closed.