Strony umowy leasingowej

Transakcja leasingowa ma bardzo złożony charakter, stronami umowy nie są tylko korzystający i finansujący, ale również dostawca sprzętu, (które definiuje art. 709 k.c.), bank finansujący umowę, ubezpieczyciel, a także w niektórych przypadkach poręczyciel. Transakcję leasingową należy traktować jako operację handlową, na którą składa się wiele aktów prawnych i zdarzeń.

Finansujący to osoba będąca właścicielem składników majątkowych, przekazywanych do użytkowania innej osobie. Dlatego może nią być producent, czego przykładem jest firma Mercedes Benz Leasing Polska, która oferując pojazdy tej marki oferuje również finansowanie. Przedsiębiorca zainteresowany korzystaniem
z określonego środka produkcji, a jeszcze częściej – z zespołu takich środków, zawierał z ich producentem, właścicielem lub dysponentem umowę najmu.

                    Charakter transakcji leasingowych jest dosyć skomplikowany, zwłaszcza,
gdy dotyczą one dużych i kosztownych przedsięwzięć inwestycyjnych. Dlatego większe znaczenie zyskał leasing pośredni, a tym samym działalność firm leasingowych. Do głównych typów tych firm można zaliczyć:

  •           firmy filialne przedsiębiorstw produkcyjnych,
  •           firmy filialne banków,
  •           wyspecjalizowane przedsiębiorstwa leasingowe
This entry was posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu. Bookmark the permalink.

Comments are closed.