Umowa leasingu a kredyt bankowy i umowa najmu

Umowę leasingu należy również odróżnić od umowy kredytu bankowego. Przedmiotem umowy kredytowej może być wyłącznie określona kwota środków pieniężnych, natomiast przedmiotem leasingu są zarówno rzeczy ruchome, jak
i nieruchomości. Ponadto długość trwania umowy kredytowej jest zwykle znacznie krótsza, niż okres gospodarczej używalności nabytego dobra. Różnice pomiędzy leasingiem a kredytem zostaną przedstawione w rozdziale czwartym ze szczególnym naciskiem na tryb zawierania umów oraz opłacalności finansowej.

Umowa leasingu nie jest również umową najmu, która jest uregulowana w kodeksie cywilnym.  Jej nietypowość wyraża się przede wszystkim w ograniczeniu odpowiedzialności finansującego za wady rzeczy oraz w przeniesieniu na korzystającego niebezpieczeństwa jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Celem finansującego jest danie korzystającemu prawa do używania rzeczy, przez okres zbliżony do czasu jego gospodarczej używalności. Natomiast w przypadku najmu czas trwania umowy nie powinien pokrywać się z okresem gospodarczej używalności danej rzeczy.

This entry was posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing. Bookmark the permalink.

Comments are closed.