Zalety leasingu dla finansującego cz.1

Dodatkowa metoda finansowania i kredytowania inwestycji

Leasing jako alternatywna metoda finansowania i kredytowania inwestycji rozszerza możliwości tradycyjnych instytucji finansowych oraz stanowi podstawę działalności podmiotów gospodarczych, które trudnią się wyłącznie działalnością leasingową.

Źródło wysokich zysków 

Zyski osiągane z działalności leasingowej mogą być wyższe od zysków
z innych rodzajów działalności, polegającej na udzielaniu kredytu. Status ekonomiczny i prawny udostępniającego umożliwia bowiem osiąganie przez niego dodatkowych zysków, na przykład w postaci korzyści podatkowych lub zwiększenia sumy opłat leasingowych uiszczanych przez korzystającego, który nie może uzyskać niezbędnych dóbr inwestycyjnych w inny sposób.

Korzyści podatkowe

Udostępniający odnosi często z transakcji leasingu korzyści podatkowe z reguły w postaci odpisów inwestycyjnych i amortyzacyjnych. Niekiedy korzyści podatkowe związane z własnością dóbr inwestycyjnych, których zakup rozważa korzystający będzie mógł czerpać w pełni tylko udostępniający. Dla korzystającego opłacalna jest rezygnacja z zakupu dóbr, jeżeli udostępniający godzi się na podział tych korzyści przez obniżenie sumy opłat leasingowych. 

Dodatkowa metoda finansowania i kredytowania inwestycji

Leasing jako alternatywna metoda finansowania i kredytowania inwestycji rozszerza możliwości tradycyjnych instytucji finansowych oraz stanowi podstawę działalności podmiotów gospodarczych, które trudnią się wyłącznie działalnością leasingową.

Źródło wysokich zysków

Zyski osiągane z działalności leasingowej mogą być wyższe od zysków
z innych rodzajów działalności, polegającej na udzielaniu kredytu. Status ekonomiczny i prawny udostępniającego umożliwia bowiem osiąganie przez niego dodatkowych zysków, na przykład w postaci korzyści podatkowych lub zwiększenia sumy opłat leasingowych uiszczanych przez korzystającego, który nie może uzyskać niezbędnych dóbr inwestycyjnych w inny sposób.

Korzyści podatkowe

Udostępniający odnosi często z transakcji leasingu korzyści podatkowe z reguły w postaci odpisów inwestycyjnych i amortyzacyjnych. Niekiedy korzyści podatkowe związane z własnością dóbr inwestycyjnych, których zakup rozważa korzystający będzie mógł czerpać w pełni tylko udostępniający. Dla korzystającego opłacalna jest rezygnacja z zakupu dóbr, jeżeli udostępniający godzi się na podział tych korzyści przez obniżenie sumy opłat leasingowych.

This entry was posted in Dodatkowe informacje, O leasingu, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing. Bookmark the permalink.

Comments are closed.