Zalety leasingu dla finansującego cz.2

Zmniejszenie ryzyka

W wielu państwach finansujący może odzyskać jako właściciel faktyczne władztwo nad przedmiotem leasingu w razie naruszenia zobowiązania przez korzystającego łatwiej i przy niższych kosztach, niż w przypadku tradycyjnego prawno-rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności udostępniającego. Zdarza się jednak, iż odebranie przedmiotu leasingu korzystającemu następuje dopiero w wyniku, nie zawsze krótkotrwałego, postępowania sądowego,
a przedmiot leasingu ma mniejszą, niż spodziewana, wartość wskutek jego nieprawidłowego używania lub został zbyty w złej wierze przez korzystającego.

Włączenie dostawcy do transakcji

W ramach leasingu finansowanego finansujący nabywa dobro inwestycyjne od dostawcy. Stała współpraca między finansującym a dostawcą, polegająca na wzajemnym kierowaniu do siebie klientów zainteresowanych leasingiem, może zwiększyć obroty i w rezultacie zysk finansującego. Dostawcy traktują współpracę ze spółką leasingową jako uzupełniającą technikę marketingu i zazwyczaj chętnie ją podejmują. W przypadku finansowania przez DCLS ta współpraca z dostawcą zacieśnia się maksymalnie poprzez sprzedaż pojazdu i przy okazji oferty leasingowej.

This entry was posted in Dodatkowe informacje, Inne - leasing, O leasingu, Okołoleasingowe, Uzupełniające - leasing. Bookmark the permalink.

Comments are closed.